20.11.2019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларына 2 қосымша

 
Қарағанды облысының дін істері басқармасының  2020 жылға арналған
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысының тақырытарының қоғамдық талқылауының
аяқталуы туралы есеп

 

 

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланған тақырыбы Ескерту және (немесе) ұсыным (қысқаша мазмұны) авторын көрсету Мемлекеттік органның тұжырымы Ескертулер мен (немесе) ұсыныстарды қабылдамау жөніндегі негіздеме Нәтижелері (қабылданған және қабылданбаған ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың саны)
1. Дін, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша интернет желісінде жауапты болып тіркелген мамандарға және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне арналған ақпараттық және оқыту тренингтерін ұйымдастыру және өткізу Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ
2. Жеке нысаналы жұмыс жүргізу жөніндегі оқыту семинарлары Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ –             
3. Мемлекеттік-конфессиялық саясат, конфессияаралық келісімді және діни экстремизмнің алдын алуды  қамтамасыз ету мәселелері бойынша оқыту семинарларын өткізу (мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, АТТ мүшелеріне, дін қызметкерлеріне, дінтану пәнінің оқытушыларына, БАҚ өкілдеріне арналған 10 семинар) Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ  
 

4.

«Қарағанды облысындағы діни ахуал туралы» тақырыбында әлеуметтік зерттеу Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ    
5. Облыс бойынша тұрғындардың діни сауаттылығын арттыру және деструктивті идеологиядан қорғау жөніндегі алдын алу іс-шараларын өткізу Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Правилам формирования,

мониторинга реализации и

оценки результатов государственного

социального заказа

ОТЧЕТ  О ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 2020 ГОД,

ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

Планируемая тема государственного социального заказа

Замечание и (или) предложение (краткое содержание) с указанием его автора Заключение государственного органа Обоснование по непринятию замечания и (или) предложения Итоги (количество принятых и непринятых замечаний и (или) предложений)
1. Организация и проведение информационных и обучающих тренингов для представителей средств массовой информации и специалистов, закрепленных ответственными за работу в сети Интернет по вопросам религий, профилактики религиозного экстремизма и терроризма Замечаний и предложений не было
2. Обучающие семинары по проведению индивидуальной адресной работы Замечаний и предложений не было –             
3. Проведение обучающих семинаров по вопросам государственно-конфессиональной политики, обеспечению межконфессионального согласия и профилактике религиозного экстремизма (10 семинаров для сотрудников государственных и правоохранительных органов, членов ИРГ, духовенства, преподавателей предмета религиоведения, представителей СМИ) Замечаний и предложений не было  
4. Социологическое исследование на тему: «О религиозной ситуации в Карагандинской области» Замечаний и предложений не было    
5. Проведение профилактических мероприятий по повышению религиозной грамотности населения и ограждению от деструктивной идеологии по области Замечаний и предложений не было

 

 

05.11.2019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларына 1 қосымша

«Қарағанды облысының дін істері басқармасы» ММ  мемлекеттік әлеуметтік тапсырысының 2020 жылға  жоспарланған тақырыптары туралы ақпарат

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жоспарланған тақырыптар Жоспарланған қаржыландыру сомасы, мың теңге Ақпараттыңдерек көзі көрсетілген негіздеме Тұрғындардың нысаналы тобы Күтілетін нәтиже
1. Дін, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша интернет желісінде жауапты болып тіркелген мамандарға және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне арналған ақпараттық және оқыту тренингтерін ұйымдастыру және өткізу

 

2 200,00

 

 

 

1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарламаның мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндеті: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі нығайту қажет етіледі.

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

 

– БАҚ өкілдері

 

– қалалар мен аудандардың ішкі саясат бөлімдерінің, «Конфессияаралық қатынастар проблемаларын талдау және зерттеу орталықтары» КММ, жастар ресурстық орталықтары, ауылдық әкімдіктердің мамандары

 

 

 

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– конфессияаралық келісімді нығайту және діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мемлекеттік органдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің діни білімдерінің деңгейін арттыру

 

 

2. Жеке нысаналы жұмыс жүргізу жөніндегі оқыту семинарлары 2 500,00

 

1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі нығайту қажет етіледі.

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

 

– қалалар мен аудандардың ішкі саясат бөлімдерінің мамандары, «Конфессияаралық қатынастар проблемаларын талдау және зерттеу орталықтары» ҚМУ және өзінің қызметін дін саласында жүзеге асыратын қоғамдық бірлестіктердің теологтары

 

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– деструктивті діни ағымдарды ұстанатындарды оңалту жұмысын ұйымдастыру жөніндегі білімдері  мен біліктілігін арттыру, олардың санын азайту

 

3. Мемлекеттік-конфессиялық саясат, конфессияаралық келісімді және діни экстремизмнің алдын алуды  қамтамасыз ету мәселелері бойынша оқыту семинарларын өткізу

 (мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, АТТ мүшелеріне, дін қызметкерлеріне, дінтану пәнінің оқытушыларына, БАҚ өкілдеріне арналған 10 семинар)

 

3 000,00

 

 

1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

 

– мемлекеттік қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері (оның ішінде облыстың ҚАЖД қызметкерлері), БАҚ өкілдері, «Дінтану негіздері» пәнінің оқытушылары, Қарағанды облысының аудандары мен қалаларының ТҚК хатшылары,

дін қызметшілері, дін саласындағы ақпараттық-түсіндіру тобының мүшелері

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

 – конфессияаралық келісімді және діни экстремизмнің алдын алуды  қамтамасыз ету мәселелері бойынша мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің,  БАҚ өкілдерінің, «Дінтану негіздері» пәнінің оқытушыларының,  аудан мен қалалардың ТҚК хатшыларының, дін қызметкерлерінің, дін саласындағы ақпараттық-түсіндіру тобы мүшелерінің діни білімдерінің деңгейін арттыру

 

 

 

4. «Қарағанды облысындағы діни ахуал туралы» тақырыбында әлеуметтік зерттеу

 

2 000, 00

 

1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі нығайту қажет етіледі.

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

 

– зерттеу облыстың

9 қаласы мен

9 ауданында келесі сұлбада жүргізіледі: облыс орталығында 2 ауданды, 8 қалада – қала мен кентті, ауылдық жерлерде – аудан орталығын, жақын (50 км дейін) және алыс (100 км асатын) ауылды қамтиды. Сауалнама алынатындардың жалпы саны 1015 адам.

 

 

 

 

 

 

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– осы саладағы көкейтесті проблемаларды анықтау; өңірлердегі діни негізде шиеленістер мен қақтығыстар факторларын, облыстағы діни ахуалдың жақсару / нашарлау себептерін анықтау; тұрғындардың мемлекеттік саясатты және тұрғындарды

деструктивті діни идеологияның әсерінен қорғау жөніндегі мемлекеттік органдардың жұмысын бағалауы

 

 

 

 

 

5. Облыс бойынша тұрғындардың діни сауаттылығын арттыру және деструктивті идеологиядан қорғау жөніндегі алдын алу іс-шараларын өткізу

 

4 800,00 1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

Өз кезегінде, діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясаттыіске асыру жергiлiктi атқарушы органдардыңМӘТ арқылы жүзеге асырылады.

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

 

– жастар, мемлекеттік органдардың қызметкерлері, дінтану оқытушылары,

бұрын сотталғандар

 

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– тұрғындардың  діни сауаттылығын арттыру және деструктивті діни ағымдардың идеологиясынан қорғау

 

 

 

 

03.01.2019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларына 2 қосымша

Қарағанды облысының дін істері басқармасының 2019 жылға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырысының тақырытарының қоғамдық талқылауының аяқталуы туралы есеп

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жоспарланған тақырыптар Жоспарланған қаржыландыру сомасы, мың теңге Ақпараттыңдерек көзі көрсетілген негіздеме Тұрғындардың нысаналы тобы Күтілетін нәтиже
1 Деструктивті ағымдардан зардап шеккен адамдар үшін кеңес беру орталығының қызметін ұйымдастыру және қолдау 12 000, 00 1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

Өз кезегінде, діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясаттыіске асыру жергiлiктi атқарушы органдардыңМӘТ арқылы жүзеге асырылады.

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарламаның мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Міндеті: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

Осы орайда, радикалды діни ағымдар идеологиясының ықпалына түскен, оның ішінде бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан және өтеген адамдарды райынан қайтару, оңалту және әлеуметтік қайта бейімдеу бойынша профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыруда уәкілетті мемлекеттік органдардың жергілікті атқарушы, құқық қорғау және арнаулы органдармен өзара іс-қимылының тетігін жетілдіру басты стратегиялық міндетердің бірі болып табылады.

4) ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары (Министрдің 28.12.2016 жылғы№ 17 бұйрығымен бекітілді).

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

– деструктивті ағымдардан зардап шеккен адамдармен оңалту жұмысы;

– азаматтардың жеке өтініштері және сенім телефоны бойынша теологиялық көмек және кеңес беру;

– деструктивті діни ағымдардың идеологиясынан зардап шеккен мұқтаж отбасыларына, әсіресе әйелдер мен балаларға консультативтік, білім беру, әлеуметтік және басқа көмек көрсету және оны ұйымдастыру;

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– Орталықтың радикалды діни идеологиядан зардап шеккен адамдарды дерадикалдандыру, оңалту және одан әрі қайта әлеуметтендіру жөніндегі қызметі қамтамасыз етіледі;

– кәсіби білімді теологтарды тарту арқылы мақсатты топтар арасында жұмысты белсендіру қамтамасыз етіледі;

– деструктивті діни ағымдарды ұстанатындардың санын қысқарту және радикалды идеология адептерінің дәстүрлі немесе қалыпты көзқарастарын қалыптастыру қамтамасыз етіледі.

2 Радикалды идеологияға бейімді, сонымен бірге ықпалындағы адамдармен жеке жұмыс жүргізу және Қазақстан халқының тарихы мен мәдениетін насихаттау бойынша Қарағанды облысының ҚАЖД түзету мекемелерінде алдын алу және оңалту жұмыстарын ұйымдастыру 13 500, 00 1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

Өз кезегінде, діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясаттыіске асыру жергiлiктi атқарушы органдардыңМӘТ арқылы жүзеге асырылады.

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

Осы орайда, радикалды діни ағымдар идеологиясының ықпалына түскен, оның ішінде бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан және өтеген адамдарды райынан қайтару, оңалту және әлеуметтік қайта бейімдеу бойынша профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыруда уәкілетті мемлекеттік органдардың жергілікті атқарушы, құқық қорғау және арнаулы органдармен өзара іс-қимылының тетігін жетілдіру басты стратегиялық міндетердің бірі болып табылады.

4) ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары (Министрдің 28.12.2016 жылғы№ 17 бұйрығымен бекітілді).

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

– Қарағанды облысының барлық түзету мекемелерінде радикалды діни идеологияның таралуына жол бермеуге және оның оның алдын кесуге бағытталған жеке жұмысты радикалды идеологияға бейімді, сонымен бірге оның ықпалындағы адамдармен жүргізу;

– облыстың түзету мекемелерінде, оның ішінде ҚР ҚК экстремистік және террористік баптар бойынша жазасын өтеп жатқандарды оңалту жөніндегі жалпы алдын алу және жеке жұмыс;

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– экстремистік және террористік іс-әрекеттеріне байланысты баптар бойынша сотталғандармен, олардың отбасыларымен, деструктивті діни ағымдарды ұстанатындармен жүргізілетін қадамдық және мақсатты оңалту жұмыстарын одан әрі жетілдіруді қамтамасыз етіледі;

– сотталғандардың Қазақстан халқының тарихы мен салт-дәстүрлері туралы білімінің деңгейін арттырылады, дәстүрлі емес діни ағымның кемінде 40 өкілінің оң нәтиже беруіне қол жеткізіледі (қазақстандық қоғамның құндылықтарына көшу)

3 Жеке нысаналы жұмыс жүргізу жөніндегі оқыту семинарлары 2 500, 00 1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

Өз кезегінде, діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясаттыіске асыру жергiлiктi атқарушы органдардыңМӘТ арқылы жүзеге асырылады.

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

Осы орайда, радикалды діни ағымдар идеологиясының ықпалына түскен, оның ішінде бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан және өтеген адамдарды райынан қайтару, оңалту және әлеуметтік қайта бейімдеу бойынша профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыруда уәкілетті мемлекеттік органдардың жергілікті атқарушы, құқық қорғау және арнаулы органдармен өзара іс-қимылының тетігін жетілдіру басты стратегиялық міндетердің бірі болып табылады.

4) ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары (Министрдің 28.12.2016 жылғы№ 17 бұйрығымен бекітілді).

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

– Қарағанды облысының қалалары мен аудандарының ішкі саясат бөлімдерінің және дін мәселелері жөніндегі орталықтарының мамандары мен теологтарының біліктілігін арттыруға арналған оқыту оқыту семинарлары

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– облыстың қалалары мен аудандарының ішкі саясат бөлімдерінің және дін мәселелері жөніндегі орталықтарының мамандары мен теологтарының біліктілік деңгейі арттырылады

4 Мемлекеттік-конфессиялық саясат, конфессияаралық келісімді және діни экстремизмнің алдын алуды қамтамасыз ету мәселелері бойынша оқыту семинарларын өткізу
(мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, АТТ мүшелеріне, дін қызметкерлеріне, дінтану пәнінің оқытушыларына, БАҚ өкілдеріне арналған 10 семинар)
3 000, 00 1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

Өз кезегінде, діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясаттыіске асыру жергiлiктi атқарушы органдардыңМӘТ арқылы жүзеге асырылады.

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

Осы орайда, радикалды діни ағымдар идеологиясының ықпалына түскен, оның ішінде бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан және өтеген адамдарды райынан қайтару, оңалту және әлеуметтік қайта бейімдеу бойынша профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыруда уәкілетті мемлекеттік органдардың жергілікті атқарушы, құқық қорғау және арнаулы органдармен өзара іс-қимылының тетігін жетілдіру басты стратегиялық міндетердің бірі болып табылады.

4) ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары (Министрдің 28.12.2016 жылғы№ 17 бұйрығымен бекітілді).

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

– мемлекеттік қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне (оның ішінде облыстың ҚАЖД қызметкерлерімен), БАҚ өкілдеріне, «Дінтану негіздері» пәнінің оқытушыларына, Қарағанды облысының аудандары мен қалаларының ТҚК хатшыларына, дін қызметкерлеріне, дін саласындағы ақпараттық-түсіндіру тобының мүшелеріне арналған оқыту семинарлары

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– мемлекеттік қызметшілердің, құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің БАҚ өкілдерінің, дінтанушылардың, Қарағанды облысының аудандары мен қалаларының ТҚК хатшыларының, дін қызметкерлерінің, дін саласындағы ақпараттық-түсіндіру тобы мүшелерінің біліктілік деңгейі арттырылады

5 «Қарағанды облысындағы діни ахуал туралы» тақырыбында әлеуметтік зерттеу 2 000, 00 1) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» № 483-ІV Заңы.

Аталған заңның 5-бабы 3-тармағы бойынша облыстардың жергiлiктi атқарушы органдары діни қызмет және дiни бiрлестiктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады

Өз кезегінде, діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясаттыіске асыру жергiлiктi атқарушы органдардың МӘТ арқылы жүзеге асырылады.

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарлама мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндет: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

3) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

Осы орайда, радикалды діни ағымдар идеологиясының ықпалына түскен, оның ішінде бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан және өтеген адамдарды райынан қайтару, оңалту және әлеуметтік қайта бейімдеу бойынша профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыруда уәкілетті мемлекеттік органдардың жергілікті атқарушы, құқық қорғау және арнаулы органдармен өзара іс-қимылының тетігін жетілдіру басты стратегиялық міндетердің бірі болып табылады.

4) ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары (Министрдің 28.12.2016 жылғы№ 17 бұйрығымен бекітілді).

Жұмыс келесі мақсатты топтармен жүргізіледі:

– осы саладағы өзекті мәселелерді анықтауға, тұрғындардың діни дәрежесін, тұрғындардың радикалды діни идеологияны қабылдауын, діни ахуалдың даму үрдістерін анықтауға бағытталған зерттеулер жүргізу;

– облыстың өңірлеріндегі діни себептерге қатысты шиеленістер мен қақтығыстардың және діни ахуалдың жақсару/нашарлау факторларының болуы, тұрғындардың дін саласындағы мемлекеттік саясатты бағалау;

– және мемлекеттік органдардың тұрғындарды діни деструктивті идеологиялардан оқшаулау жөніндегі жұмысын;

– Қарағанды облысы бойынша ҚАЖД арқылы теологтарды, дінтанушыларды, психологтарды міндетті түрде тарта отырып, сотталғандардың радикалды көзқарастарының өзгеру деңгейін бағалау үшін олардың арасында экстремистік және террористік іс-әрекетіне байланысты баптары бойынша зерттеу және талдау жүргізу.

Осы ӘМТ жүзеге асыру нәтижесінде күтілетіні:

– «Қарағанды облысындағы діни ахуал туралы» тақырып бойынша тұжырымдарымен және ұсынымдарымен толық талдамалық есеп әзірленеді, онда облыстың қалалары мен аудандары бойынша, әлеуметтік-демографиялық және ұлттық көрсеткіштер бойынша пікіртерімдердің нәтижелері көрсетілуі тиіс.

 
18.01.2019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларына 2 қосымша

Қарағанды облысының дін істері басқармасының 2019 жылға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырысының тақырытарының қоғамдық талқылауының аяқталуы туралы есеп

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланған тақырыбы Ескерту және (немесе) ұсыным (қысқаша мазмұны) авторын көрсету Мемлекеттік органның тұжырымы Ескертулер мен (немесе) ұсыныстарды қабылдамау жөніндегі негіздеме Нәтижелері (қабылданған және қабылданбаған ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың саны)
1 Деструктивті ағымдардан зардап шеккен адамдар үшін кеңес беру орталығының қызметін ұйымдастыру және қолдау Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ
2 Радикалды идеологияға бейімді, сонымен бірге ықпалындағы адамдармен жеке жұмыс жүргізу және Қазақстан халқының тарихы мен мәдениетін насихаттау бойынша Қарағанды облысының ҚАЖД түзету мекемелерінде алдын алу және оңалту жұмыстарын ұйымдастыру Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ
3 Жеке нысаналы жұмыс жүргізу жөніндегі оқыту семинарлары Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ
4 Мемлекеттік-конфессиялық саясат, конфессияаралық келісімді және діни экстремизмнің алдын алуды қамтамасыз ету мәселелері бойынша оқыту семинарларын өткізу (мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, АТТ мүшелеріне, дін қызметкерлеріне, дінтану пәнінің оқытушыларына, БАҚ өкілдеріне арналған 10 семинар) Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ
5 «Қарағанды облысындағы діни ахуал туралы» тақырыбында әлеуметтік зерттеу Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ

22.02.2019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларына 1 қосымша

Қарағанды облысының дін істері басқармасының 2019 жылға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырысының тақырытарының қоғамдық талқылауының аяқталуы туралы есеп

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жоспарланған тақырыптар Жоспарланған қаржыландыру сомасы,

мың теңге

Ақпараттыңдерек көзі көрсетілген негіздеме Тұрғындардың нысаналы тобы Күтілетін нәтиже
1. Дін, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының және блогерлердің өкілдері үшін ақпараттық және оқыту тренингтерін ұйымдастыру және өткізу 2 200, 00 1) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен блогерлер арасындадіни сауаттылықты арттыру жөніндегі  ақпараттық тренингтер өткізу Аталған МӘТ жүзеге асыру нәтижесінде келесіге қол жеткізіледі:

– тұрғындар арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелерін одан әрі жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен блоггерлердің білімі деңгейі арттырылады

2. Облыс бойынша тұрғындардың діни сауаттылығын арттыру және деструктивті идеологиядан қорғау жөніндегі алдын алу іс-шараларын өткізу 4 800, 00 1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарламаның мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндеті: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

2) Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 – 2020 жылдарға арналған тұжырымдама».

Тұжырымдаманың 2.2.3-тармағына сәйкес, діни экстремизм идеологиясына қарсы іс-қимылдың және деструктивті діни ағымдардың қызметін бейтараптандырудың жалпы мемлекеттік жүйесін одан әрі күшейту қажет етіледі.

3) ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары (Министрдің 28.12.2016 жылғы№ 17 бұйрығымен бекітілді).

Жастар, мемлекеттік  органдар қызметкерлері, дінтану оқытушылары, сонымен қатар Қарағанды облысындағы ҚАЖД пробация қызметі арқылы бұрынғы сотталғандар арасында діни сауаттылықты арттыру жөніндегі алдын алу шараларын өткізу

 

Аталған МӘТ жүзеге асыру нәтижесінде келесіге қол жеткізіледі:

конфессияаралық келісімді нығайту және діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл  мәселелері жөніндегі жастардың, мемлекеттік  органдар қызметкерлерінің, дінтану оқытушыларының  білім деңгейлері арттырылады;

 

3. Дін қызметкерлері өкілдерінің арасында діни қатынастар және діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың нормаларын, сонымен қатар жұмыспен қамту және жеке ісін ашу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру жөніндегі семинарлар кешенін ұйымдастыру 4 500, 00 1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама».

Бағдарламаның мақсаты: Діни экстремизмнің зорлық-зомбылық көріністері мен терроризмнің қатерлерінен адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Міндеті: Қоғамда радикалдық идеологияға деген иммунитетті және радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шараларын жетілдіру.

2) Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған “Еңбек” мемлекеттік бағдарламасы

Мақсаты:

Халықты нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту.

Міндеті:

Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы жаппай кәсіпкерлікті және еңбек нарығын дамыту.

3) “Бизнестің жол картасы-2020” бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

Дін қызметкерлері өкілдерінің арасында семинарлар кешенін өткізу Аталған МӘТ жүзеге асыру нәтижесінде келесіге қол жеткізіледі:

–  діни қатынастар саласындағы заңнама нормалары, сонымен қатар діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі дін қызметкерлерініңбілім деңгейлері арттырылады;

өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарын бойынша мұсылман діні қызметкерлерініңбілім деңгейлері арттырылады.

 

11.03.2019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларына 2 қосымша

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ДІН ІСТЕРІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ӘЛЕУМЕТТІК ТАПСЫРЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ТАЛҚЫЛАУЫНЫҢ АЯҚТАЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

 

 

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланған тақырыбы Ескерту және (немесе) ұсыным (қысқаша мазмұны) авторын көрсету Мемлекеттік органның тұжырымы Ескертулер мен (немесе) ұсыныстарды қабылдамау жөніндегі негіздеме Нәтижелері (қабылданған және қабылданбаған ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың саны)
1. Дін, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының және блогерлердің өкілдері үшін ақпараттық және оқыту тренингтерін ұйымдастыру және өткізу Ескертулер мен ұсынымдар болған жоқ
2. Облыс бойынша тұрғындардың діни сауаттылығын арттыру және деструктивті идеологиядан қорғау жөніндегі алдын алу іс-шараларын өткізу Ескертулер менұсынымдар болған жоқ –          
3. Дін қызметкерлері өкілдерінің арасында діни қатынастар және діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың нормаларын, сонымен қатар жұмыспен қамту және жеке ісін ашу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру жөніндегі семинарлар кешенін ұйымдастыру Ескертулер менұсынымдар болған жоқ